صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1
ما را دنبال کنید

نظرسنجی

از شما دعوت میشود که در نظرسنجی کارخانه اطهربافت شرکت کنید

تکمیل پرسشنامه، تقریباً 2 دقیقه زمان خواهد برد

از حمایت شما و زمانی که صرف می کنید بسیار سپاسگزاریم

این نظرسنجی به منظور ارزیابی کیفیت خدمات شرکت اطهربافت طراحی شده است


برای شرکت در نظرسنجی روی فیلد مرتبط با فعالیت خود، کلیک نمایید