• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

رتبه ها

به یادگیری در شرکت اطهربافتادامه دهید. امتیازات خود را در تالار گفتگو و یا در پلت فرم آموزش الکترونیکی جمع آوری کنید. این امتیازات باعث خواهد شد تا به رتبه های جدید دست یابید.

چگونه نشان کسب کنم؟

هنگامی که یک دوره را تمام کنید، به شما نشان اعطا می شود.

چگونه امتیاز بیشتری کسب کنم؟

شما می توانید با پاسخ دادن به تست ها در پایان هر دوره امتیاز بیشتری کسب کنید. همچنین می توانید در تالار گفتگو امتیاز به دست آورید. لینک مطالعه دستورالعمل های تالار گفتگو را دنبال کنید.

رتبه ها
 • Rank badge
  دکتر
  10,000 امتیازs
 • Rank badge
  کارشناسی ارشد
  2,000 امتیازs
 • Rank badge
  کارشناسی
  500 امتیازs
 • Rank badge
  دانشجو
  100 امتیازs
 • Rank badge
  Newbie
  1 امتیازs

نشان ها

علاوه بر کسب شهرت با سوالات و پاسخ های خود، نشان هایی را هم دریافت می کنید.
نشان ها در صفحه پروفایل و پست های شما ظاهر می شوند.