• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1
نمونه محصولات اطهربافت
انواع گونی ها در رنگ ها و اندازه های مختلف
انواع رول ها در رنگ ها و اندازه های مختلف
 انواع بافت
کیسه های پروپیلن

کیسه های پروپیلن یا به اختصار کیسه هایPP ضمن استحکام بالا، دارای وزن بسیار پایین می باشند. به همین علت این نوع کیسه ها اقتصادی ترین و کم هزینه ترین نوع بسته بندی برای بسیاری از صنایع را تامین می نماید. کیسه های پروپیلن بسته به سفارش مشتری، نوع و وزن محصولات مورد بارگیری در ابعاد و همچنین با ضخامت نخ دنیر مختلف، تولید و جهت بسته بندی محصولات غذایی، کشاورزی، شیمیایی، کود، پتروشیمی،سیمان، پلیمرها و ... مورد استفاده قرار می گیرد.