صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1
ما را دنبال کنید
مراسم قرعه کشی سفر مشهد مقدس
گروه صنعتی اطهرجواد ایرانیان

در مراسم با شکوه جشن روز کار و کارگر، طی قرعه کشی تعداد 10 نفر از حضار برنده سفر زیارتی مشهد مقدس شدند.جشن بزرگداشت روز کارگر
گروه صنعتی اطهر جواد ایرانیان