صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1
ما را دنبال کنید
بازدید معلمان منتخب آموزش و پرورش
به مناسبت بزرگداشت هفته معلم

شرکت اطهر بافت عجبشیر به مناسبت بزرگداشت هفته معلم، روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه 1401 میزبان جمعی از معلمان منتخب شهرستان عجبشیر شد.  

مراسم قرعه کشی سفر جزیره کیش
گروه صنعتی اطهرجواد ایرانیان